Căn nguyên của vụ dịch cúm tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội tháng 5 năm 1986
Tóm tắt
Nghiên cứu trên 20 mẫu chất nhày họng của BN nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp trong vụ dịch cúm tại Trường ĐH Y Hà Nội tháng 5/1986, phân lập virut trên trứng gà có phôi, phát hiện trực tiếp virut trong bệnh phẩm bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang. Định loại virut phân lập được bằng kỹ thuật ức chế ngưng kết hồng cầu. Kết quả cho thấy sự có mặt của 2 tác nhân là virut cúm A (HI) và adenovirut.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn