Bệnh sốt dengue và sốt xuất huyết dengue ở Việt Nam trong những năm 1991-1993
Tóm tắt
Mục đích: Đánh giá tình hình bệnh sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue (SD/SXHD) ở Việt Nam trong những năm 1991-1993. Phương pháp: Dựa trên kết quả giám sát thường xuyên về dịch tễ học bệnh SD/SXHD của Viện Vệ sinh dịch tễ học Hà Nội từ năm 1991 đến năm 1993. Kết quả cho thấy năm 1991, dịch SD/SXHD xảy ra lớn ở miền Bắc, miền trung và 2 năm 1992, 1993 tần số mắc bệnh ở miền nam cao nhất. Dịch xuất hiện ở vùng thành thị và các vùng nông thôn. Các tác giả đã phân lập được cả 4 typ virut dengue, nhưng chủ yếu là các typ 2 và 1. Hai loài muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus được tìm thấy ở Việt Nam. Vectơ chính được xác định là Aedes aegypti.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn