ảnh hưởng của nhiễm HIV trên bệnh nhân viêm gan C mãn tính có tiền sử tiêm chích ma tuý và tác dụng interferon trong điều trị viêm gan virut C
Tóm tắt
Nghiên cứu 212 bệnh nhân viêm gan C có tiền sử tiêm trích ma túy tại Viện Necker Paris, 162 nam và 50 nữ, 183 bn được sinh thiết gan có biểu hiện viêm gan mãn tính trong đó 21 bn xơ gan, 60 bn kèm theo nhiễm HIV (+) 28,2%. So sánh nồng độ men AST và GGT khác nhau rõ rệt giữa 2 nhóm HIV (-) và HIV (+) (62,48 ± 129,9 so với 104,32 ± 88,02) và (83,65 ± 135,5 so với 160,97 ± 171,76) với P < 0,01. Nồng độ men ALT không khác nhau giữa 2 nhóm. Tiến triển đến xơ gan của nhóm HIV (-) là 7,2%, nhóm HIV (+) là 25%. Trong nhóm bn được điều trị bằng IFN anpha cũng có sự khác nhau rõ rệt giữa 2 nhóm. Tỷ lệ khỏi hoàn toàn nhóm HIV (-) 40,32%, nhóm HIV (+) là 0%. Tỷ lệ không đáp ứng với điều trị ở nhóm HIV (+) là 81,25% nhưng nhóm HIV (-) là 35,48%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn