Áp dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán nhiễm Chlamydia trachomatis đường sinh dục tiết niệu.
Tóm tắt
Nghiên cứu mô tả cắt ngang và xét nghiệm Labo được tiến hành nhằm: 1) xác định độ nhạy và độ đặc hiệu của PCR trong chẩn đoán nhiễm Chlamydia Trachomatis (CT) đường sinh dục tiết niệu; 2) xây dựng quy trình chẩn đoán sớm nhiễm bệnh này của PCR trên cơ sở so sánh với kỹ thuật miễn dịch sắc ký; 3) xác định yếu tố nguy cơ nhiễm CT đường sinh dục tiết niệu. Nghiên cứu được tiến hành trên 555 bệnh nhân (BN) (350 nam, 205 nữ) tuổi trung bình 32,6 ± 8,57, có biểu hiện tiết dịch niệu đạo hoặc tiết dịch âm đạo, rối loạn tiểu tiện, đến khám tại phòng khám Viện Da liễu Quốc gia từ tháng 6-11/2006. Kết quả: bằng cặp mồi KL1-KL2 đã xác định độ nhạy của PCR là 100%, độ đặc hiệu là 99,8%. Tỷ lệ này ở phương pháp xét nghiệm miễn dịch sắc ký là 74.4% và 71.0%. Chẩn đoán sớm nhiễm CT đường sinh dục tiết niệu thông qua “tiếp cận hội chứng” (Syndromatic approach) dựa trên các triệu chứng sớm: đái buốt, tiết dịch. Những BN sau khi điều trị không khỏi bệnh được làm xét nghiệm miễn dịch sắc kí. Nếu có điều kiện hay sau điều trị không khỏi thì chuyển lên tuyến trên xét nghiệm PCR. Có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm CT như giới tính (nam), tuổi (dưới 25 ở nữ), tình trạng hôn nhân (độc thân) và đường lây truyền (bạn tình), triệu chứng lâm sàng dịch tiết (đục), sử dụng kháng sinh, đồng nhiễm với lậu cầu và các yếu tố khác.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn