Biến đổi huyết áp và điện tim tại thời điểm dưới tối đa và tối đa của nghiệm pháp gắng sức ở đối tượng khỏe mạnh
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn