Bước đầu phân lập vi khuẩn helicobacter pylori từ mảnh sinh thiết ở loét tá tràng ở bệnh nhân tại Viện Quân y 108
Tóm tắt
Từ mảnh sinh thiết ở ổ loét tá tràng của 20 bệnh nhân được nuôi cấy, nhuộm Gram và thử test urease. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhuộm Gram dương tính 18/20 chiếm 90%, test urease dương tính 19/20 chiếm 95% và nuôi cấy dương tính 9/20 chiếm 45%. 9 chủng H.pylori nuôi cấy dương tính đều dương tính với oxidase, catalase, urease và alkalin phosphatase tests. Đồng thời cả 9 chủng đều nhạy cảm với ampicillin, cephalothin nhưng đề kháng với acid anlidixic, vancomycin, trimethoprim và polymycin B.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn