Bàn luận giải phẫu về một khả năng chia đôi một gan để ghép cho hai người (Kinh nghiệm lần đầu trình bày một poster)
Tóm tắt
Giới thiệu kinh nghiệm trình bày một poster trong hội nghị khoa học bàn luận giải phẫu học về khả năng chia đôi 1 gan để ghép cho 2 người. Tác giả đề cập đến một phương pháp đơn giản nhất là chia đôi gan thành hai mảnh ghép theo bình diện khe chính, hay lệch sang bên phải khe đó một chút, dành tĩnh mạch trên gan giữa cho nửa gan trái và cắt tĩnh mạch cửa trái, ống gan trái và ngành trái động mạch ở sát nguyên uỷ của chúng, phần còn lại liên tục với nửa gan phải. Kỹ thuật riêng đã được mô tả về mặt giải phẫu và những biến đổi giải phẫu của các tĩnh mạch trên gan, tĩnh mạch cửa, đường mật và ống mạch gan – có thể ảnh hưởng đến phương pháp đã được đưa ra xem xét, nhằm đề xuất những thay đổi kỹ thuật khi cần thiết. Sự hiếu biết cặn kẽ về giải phẫu trong và ngoài gan, cũng như việc thăm khám một cách có hệ thống các cấu trúc giải phẫu trước khi mổ là cần thiết để có một nhận định tốt hơn trong khi mổ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn