Ảnh hưởng in vitro của sodium artesunate trên sự hô hấp tế bào của gan, thận và não chuột nhắt trắng
Tóm tắt
Nghiên cứu ảnh hưởng in vitro của sodium artesunate trên hô hấp tế bào gan, thận và não chuột nhắt trắng 8-10 tuần tuổi, nặng 25-30g. Kết quả: tăng độ tiêu thụ O2 của dịch đồng thể ở gan, thận và não chuột với các nồng độ sodium artesunate tăng dần trong khoảng 10 mũ trừ 3 đến 10 mũ trừ 2 M. Sự sản sinh CO2 của dịch đồng thể gan, thận và não chuột cũng tăng. Tỉ lệ tăng tiêu thụ O2 và sản sinh CO2 của các mô ở cùng nồng độ thuốc là theo thứ tự sau: thận > gan > não. Tăng hệ số hô hấp các mô ở các nồng độ nói trên của thuốc là theo thứ tự sau: gan > não > thận.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn