Phục hồi những hốc mổ khoét chũm
Tóm tắt
Phục hồi những hốc mổ khoét chũm được tiến hành theo 2 bước phẫu thuật là bít lấp hốc mổ chũm và chỉnh hình tai giữa. Có 3 kỹ thuật bít lấp hốc mổ chũm gồm bít lấp hốc mổ chũm bằng vạt cân cơ, bít lấp hốc mổ chũm bằng vạt cân - cơ - da, bít lấp hốc mổ chũm bằng vạt cân cơ thái dương. Kỹ thuật chỉnh hình tai giữa gồm: tái tạo lại thành sau ống tai, tạo hình chuỗi xương con, vá màng nhĩ

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn