Nghiên cứu sử dụng thang điểm Wells và D-dimer trong chẩn đoán tắc động mạch phổi cấp
Tóm tắt
Mục tiêu: tìm hiểu giá trị thang điểm Wells và nồng độ D-dimer máu trong chẩn đoán tắc động mạch phổi (TĐMP).
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 40 bệnh nhân (BN) có nghi ngờ TĐMP cấp tại Bệnh viện Bạch Mai, từ tháng 12/2006 đến 2/2008.
Kết quả: tuổi trung bình 62,3±2,64, tỷ lệ nam: 67,5%, nữ: 32,5%. Kết quả chụp MsCT mạch phổi cho thấy có 18 BN (45%) bị TĐMP, trong đó có 4 BN TĐMP nặng. Phân loại thang điểm Wells theo 2 mức (nguy cơ TĐMP thấp: Wells≤4 điểm, cao: Wells>4 điểm) cho độ nhạy 78% và độ đặc hiệu 73% (p<0,01). D-dimer ở ngưỡng 500ng/ml trong chẩn đoán TĐMP cấp có độ nhạy là 78% và độ đặc hiệu là 64% (p<0,05). Kết hợp điểm Wells£4 và D-dimer£500ng/ml chỉ có 1/11 BN bị TĐMP ở mức độ nhẹ; độ nhạy 94,4%, độ đặc hiệu 45,5% và giá trị chẩn đoán âm tính là 91% (p<0,001).
Kết luận: thang điểm Wells có giá trị trong chẩn đoán sớm TĐMP. Nên kết hợp điểm Wells thấp (≤4) và kết quả xét nghiệm D-Dimer huyết thanh âm tính trong chẩn đoán loại trừ TĐMP cấp.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn