Liên quan giữa kinh tế gia đình, học vấn và sự tiếp cận kiến thức phục hồi chức năng của đối tượng nuôi trẻ em tàn tật với nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ em tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình năm 2000
Tóm tắt
Đối tượng: trẻ em tàn tật tại địa bàn nghiên cứu (độ tuổi 0-15), người nuôi trẻ (người chăm sóc chính cho trẻ tàn tật). KQ: Tỉ lệ gia đình trẻ tàn tật nghèo hơn xung quanh là 38,3%. Người nuôi trẻ tàn tật được phổ cập giáo dục tới 95%, chủ yếu ở mức học vấn phổ thông cơ sở (57,4%). Thực hành chăm sóc, phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật của người nuôi chưa tốt. Chưa thấy có sự liên quan giữa kinh tế gia đình, học vấn và sự tiếp cận phục hồi chức năng của người nuôi trẻ với nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn