Khảo sát nồng độ homocystein máu theo thể tai biến mạch máu não
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Tai biến mạch máu não (TBMMN) là một bệnh lý do nhiều nguyên nhân khác gây nên và ngày càng có xu hướng gia tăng ở Việt Nam. Mục tiêu: Tìm hiểu tăng tỉ lệ nồng độ homocystein máu ở bệnh nhân TBMMN; Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ như tuổi, thuốc lá, tăng huyết áp ở bệnh nhân TBMMN, mối tương quan giữa homocystein và hematocrit. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả trên 68 bệnh nhân TBMMN điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 3/2004-6/2004. Kết quả: Nồng độ homocystein cho thấy: tỉ lệ TBMMN nam chiếm 61,76%, nữ 38,24%; tỉ lệ nam gấp 1,62 lần nữ. Tăng huyết áp 85,24%, nam gấp 1,64 lần so với nữ. Tỉ lệ bệnh nhân có hút thuốc lá là 67,65%. Nồng độ homocystein máu tăng cao trong bệnh nhân TBMMN (77,94%), trong xuất huyết não là 65,63%, nhồi máu não là 88,57%. Kết luận: Tỉ lệ TBMMN tăng dần theo tuổi, nhưng đặc biệt sau 55 tuổi. Có sự tương quan thuận giữa tăng homocystein máu và hematocrit.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn