Kết quả điều trị loét dạ dày nhiễm HP bằng phác đồ Esomeprazol - Amoxycillin - Clarithromycin (EAC) 1 và 2 tuần, theo dõi sau 1 tháng và 6 tháng
Tóm tắt
Mục tiêu: nghiên cứu hiệu quả điều trị phác đồ EAC trong loét dạ dày nhiễm HP.
Đối tượng và phương pháp: thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, nhóm EAC1 (30 BN) điều trị trong 1 tuần. Nhóm EAC2 (30 BN) điều trị trong 2 tuần. Đánh giá kết quả sau 1 tháng và 6 tháng.
Kết quả: sau 1 tháng: liền sẹo: EAC1 (93,3%), EAC2 (96,7%) (p>0,05); diệt HP: EAC1 (90,0%) , EAC2 (93,3%) (p>0,05); giảm đau: EAC1 (93,3%), EAC2  (96,7%). Sau 6 tháng: loét tái phát: EAC1 (3,6%), EAC2 (0%); còn HP(+) EAC1 (10,7%), EAC2 (6,9%); đau tái phát EAC1 (3,6%) và EAC2 (3,4%).
Kết luận: phác đồ EAC 1 tuần và 2 tuần có tác dụng liền sẹo, giảm đau, diệt HP ngang nhau. Sau 6 tháng EAC2 không có loét tái phát.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn