Hiệu lực hoá phương pháp định lượng đồng phân quang học của clorpheniramin trong huyết tương ngươì với sắc ký lỏng hiệu năng cao achiral-chiral
Tóm tắt
Phương pháp giúp cho việc nghiên cứu tính chọn lọc đồng phân quang học trong khảo sát dược động học của clorpheniramin trên người và khảo sát khả dụng sinh học, tính sinh tương đồng của các dạng bào chế generic

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn