Giới thiệu một số dịch vụ tra cứu thông tin y dược trên mạng Internet
Tóm tắt
Từ tháng 4/1998, Viện Thông tin - Thư viện Y học Trung ương cung cấp các dịch vụ tra cứu thông tin y dược cho các cơ sở trong và ngoài ngành y tế với những dạng sau: danh mục một số tạp chí y dược có thể truy cập trên Internet; mục lục của các số tạp chí mới nhất; tóm tắt các bài báo; các bài báo toàn văn; tuần tin tức y dược. Các hình thức phục vụ: tại chỗ, từ xa.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn