Giá trị của các test bì ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng do dị nguyên Dermatophagoides Pteronyssinus
Tóm tắt
Mục tiêu: xác định các loài nấm thuộc chi Aspergillus Mich. ex Fr. nhiễm trên vị thuốc bách bộ đang lưu hành ở các hiệu thuốc đông dược thuộc địa bàn Hà Nội.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả, tiến cứu, 15 mẫu vị thuốc bách bộ được thu thập từ các nhà thuốc đông dược, phố Lãn Ông, Hà Nội. Sử dụng môi trường PDA và phương pháp đặt trực tiếp để phân lập nấm. Môi trường Czapek-Dox và các khóa phân loại của Raper & Fennell (1965), Pitt & Hocking (1985) để phân loại các chủng nấm.
Kết quả: 6 loài thuộc chi Aspergillus đã phân lập được từ các mẫu vị thuốc bách bộ nghiên cứu gồm: Aspergillus parasiticus, A.niger, A.fumigatus, A.ustus, A.aculeatus và A.tamarii.
Kết luận: các mẫu của vị thuốc bách bộ nghiên cứu đã bị nhiễm khá đa dạng các loài của chi Aspergillus Mich. ex Fr.Kết quả phân lập nấm cho thấy nguy cơ về khả năng nhiễm các độc tố của chi nấm này trên vị thuốc bách bộ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn