Đánh giá kết quả phẫu thuật 103 trường hợp ung thư trực tràng gặp tại Bệnh viện K Hà Nội năm 1997-1998
Tóm tắt
Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật của 103 BN ung thư đại tràng tại Bệnh viện K-Hà Nội từ năm 1997-1998. Kết quả cho thấy: phương pháp mổ cắt cụt trực tràng (Miles), hy sinh cơ tròn đã giảm rõ rệt (34,95%), cắt đoạn trực tràng đường bụng (43,69%). Các biến chứng sau phẫu thuật: bục miệng nối (2,22%), tử vong (1,21%), chảy máu nặng do rách mạch máu trước xương cùng (1,21%). 5 trường hợp mổ cắt u qua đường hậu môn sau 2 năm vẫn ổn định. Theo dõi định kỳ trong 2 năm của 89 BN mổ triệt căn cho thấy tỷ lệ tái phát là 7,87% trong đó không có sự khác biệt về tỷ lệ tái phát giữa nhóm mổ cắt cụt trực tràng và nhóm mổ bảo tồn cơ tròn hậu môn.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn