Đánh giá hiệu lực của một phương pháp mới để phát hiện bệnh động mạch ngoại vi nhờ xác định chỉ số mắt cá chân-cánh tay bằng máy đo huyết áp tự động
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Bệnh động mạch ngoại vi (BĐMNV) chi dưới là một bệnh lý hay gặp của bệnh thái vữa xơ động mạch. Bệnh rất dễ phát hiện khi khám các triệu chứng thiếu máu cục bộ: cơn đau cách hồi cùng với suy giảm mạch. Mục tiêu: Đánh giá xem một huyết áp kế tự động có sẵn trên thị trường có thể được sử dụng để đo chỉ số huyết áp tâm thu mắt cá chân – cánh tay (ABI) hay không, bằng cách so sánh với phương pháp Doppler cổ điển. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 219 bệnh nhân đến khám tại khoa Tim mạch Bệnh viện 108 từ 11/2000 đến 5/2001 thông qua đánh giá hiệu lực của một huyết áp kế tự động cho chi dưới. Kết quả: Sử dụng huyết áp kế tự động đơn giản có sẵn trên thị trường để xác định chỉ số mắt cá chân-cánh tay thể hiện tính khả thi, dễ dàng và chính xác để phát hiện các chỉ số bình thường và bất thường. Chỉ số ABI 1,00 ± 0,20 thấp hơn đo bằng doppler, với chân trái r = 0,66, SEE = 0,005, p<0,001; chân phải r = 0,61, SEE = 0,005, p<0,001. Kết luận: Nghiên cứu này xác định hiệu lực của một loại huyết áp kế tự động trong việc đo chỉ số ABI để phát hiện sớm bệnh động mạch chi dưới một cách đơn giản, thuận tiện, chính xác trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn