Đánh giá chức năng tâm thu thất trái ở người nhồi máu cơ tim cũ bằng xạ tâm thất ký
Tóm tắt
41 bn trong đó 31 nhồi máu cơ tim (NMCT) cũ độ tuổi 62,5+/- 7,4 đã điều trị tại bv Hữu Nghị và bv Trung ương Quân đội 108, hiện tại có dấu hiệu NMCT cũ trên điện tâm đồ và 10 người khỏe mạnh độ tuổi 57,8+/-6,5 từ 3/1995 đến 3/1998.Theo dõi các thông số xạ tâm thất ký (XTTK) đánh giá chức năng tâm thu thất trái (TTTT) và chức năng TTTT xếp theo độ suy tim, tương quan giữa các thông số, độ nhạy, độ đặc hiệu của các thông số, kết quả: XTTK là phương pháp thăm dò tin cậy trong đánh giá chức năng TTTTở bn NMCT cũ. Các chỉ số như độ nhạy, độ đặc hiệu của 3 thông số: phân số tống máu, tỷ lệ tống máu tối đa, tỷ lệ tống máu ở 1/3 đầu kỳ tâm thu có giá trị cao hơn các thông số khác ở người NMCT cũ. ở những người này các thông số trên cũng giảm rõ so với người bình thường làm chứng.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn