Đánh giá áp lực động mạch phổi trước-sau phẫu thuật trên bệnh nhân tim bẩm sinh tăng áp động mạch phổi nặng
Tóm tắt

Mục tiêu: theo dõi biến đổi áp lực động mạch phổi (ALĐMP) trước, sau phẫu thuật và giai đoạn hồi sức. Sơ bộ đánh giá các yếu tố ảnh hưởng khởi phát cơn tăng áp động mạch phổi cấp (TAĐMP).
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, trên 27 bệnh nhân (BN) từ 3 tháng tới 35 tuổi bị tim bẩm sinh (TBS) có ALĐMP trung bình ≥45mmHg tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 3/2009 tới tháng 8/2010.
Kết quả: sau phẫu thuật ALĐMP giảm có ý nghĩa thống kê PAPs: từ 79,5±13 còn 44±16,1mmHg (p<0,001), PAPm từ 54,9±11,8 còn 33,1±13,2mmHg (p<0,001), PAPd từ 38,3±13,4 còn 24,4±11,3mmHg (p<0,001). Huyết áp hệ thống thay đổi không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Cơn TAĐMP cấp xảy ra 5/27 BN (18,5%), 1 BN tử vong sau mở xương ức (3,7%).
Kết luận: ngay sau phẫu thuật, ALĐMP giảm có ý nghĩa thống kê. ALĐMP cao sau phẫu thuật liên quan tới viêm, xẹp phổi, thông liên thất (TLT) tồn lưu, hở van 2 lá tồn lưu và sức cản phổi trước phẫu thuật lớn hơn 7 đơn vị wood/m2. Các yếu tố ảnh hưởng khởi phát cơn TAĐMP cấp trong nghiên cứu này do protamine, hút nội khí quản, gắng sức và đau.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn