Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mức độ nhạy cảm với thuốc kháng sinh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn gram âm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (1998-2003)
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn huyết (NKH) nói chung hay NKH do trực khuẩn gram(-) nói riêng vẫn đang ngày càng gia tăng trên thế giới. Bệnh cảnh lâm sàng của NKH rất đa dạng, chẩn đoán xác định dựa vào phát hiện vi khuẩn dương tính qua cấy máu. Mục đích: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của NKH do trực khuẩn gram(-) và đánh giá tình hình nhạy cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập được. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của NKHdo trực khuẩn gram(-) trên 93 BN NKH (57 nam, 36 nữ, ≥15 tuổi) điều trị tại Bệnh viện TƯ Quân đội 108 từ 1998-2003. Các BN đều được cấy máu phân lập vi khuẩn dương tính. Kết quả và kết luận: Những triệu chứng hay gặp giúp hướng đến NKH gram(-) gồm sốt cao dao động kèm có cơn rét run (60,4%); gan to, lách to; ngoài ra có ban xuất hiện hoặc ban sần kết hợp với ban xuất huyết hoại tử; kèm theo có bạch cầu bình thường hoặc giảm (87,1%); thiếu máu (61,3%) và có men transaminase tăng (89%). Căn nguyên gây NKH gram(-) phân lập được, thường gặp là E.Coli (25,8%), enterobacter (23,7%), P.aeruginosa (21,6%), Klebsiella (10,5%) và Proteus (9,8%). E.Coli, enterobacter, P.aeruginosa còn nhạy cảm khá với cephalosporin thế hệ III và ciprofloxacin; còn nhạy cảm tốt với amikacin và rất tốt với imipenem.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn