Đặc điểm của thị trường ở bệnh nhân glôcôm góc mở nguyên phát đo bằng thị trường kế humphrey matrix
Tóm tắt

Mục tiêu: mô tả kết quả đo thị trường trong bệnh glôcôm góc mở nguyên phát bằng thị trường kế Humphrey Matrix.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 48 mắt (27 bệnh nhân) glôcôm điều trị tại Khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 2/2010-11/2010. Thăm khám lâm sàng, đo thị lực, nhãn áp, sinh hiển vi, soi góc tiền phòng, soi đáy mắt kính Volk, đo thị trường bằng thị trường kế Humphrey Matrix.
Kết quả: thời gian đo trung bình của lần đo thứ nhất là 314,8 ±18,2 (giây) và lần đo thứ 2 là 311,7±17,3 (giây). Số mắt nghi ngờ glôcôm và ở giai đoạn sớm chiếm đa số (54,2%) và không có mắt nào ở giai đoạn cuối. Có 3 hình thái tổn thương điển hình là kiểu khuyết phía thái dương, tổn hại tỏa lan và tổn hại không đồng đều. Thị trường kế phát hiện được nhiều nhất ở giai đoạn tổn thương 4 của cả 2 lần đo. Đối chiếu kết quả chẩn đoán lâm sàng glôcôm góc mở ở giai đoạn sớm và nghi ngờ glôcôm phát hiện có tổng số 26 mắt có tổn thương.
Kết luận: có thể sử dụng máy Humphrey Matrix để làm khám nghiệm thị trường giúp chẩn đoán bệnh glôcôm nguyên phát và nghi ngờ glôcôm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn