Chẩn đoán tổn thương xương con trong viêm tai giữa mạn tính trên phim CT xương thái dương
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Trong phẫu thuật tai, đặc biệt là những phẫu thuật phục hồi chức năng nghe, thì chẩn đoán xương con có tổn thương hay không, mức độ, số lượng xương con tổn thương là rất quan trọng.
Mục đích: Đánh giá hiệu quả chẩn đoán tổn thương xương con bằng phương pháp chụp CT xương thái dương.
Đối tượng và phương pháp: Mô tả tiến cứu 117 bệnh nhân với chẩn đoán nghi ngờ tổn thương xương con được chụp phim CT xương thái dương trước phẫu thuật tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.
Kết quả: Tỷ lệ tổn thương xương con xác định trên phim là 76,92%, tỷ lệ không tổn thương xương con trên phim là 23,08%. Phim CT xương thái dương rất có giá trị chẩn đoán tổn thương xương con. Giá trị chẩn đoán đúng của phim với p = 0,84, giá trị chẩn đoán dương tính của phim CT xương thái dương trong chẩn đoán tổn thương là khá cao với p = 0,87.
Kết luận: Chụp phim CT xương thái dương là cần thiết đối với các phẫu thuật tai giữa, giúp cho phẫu thuật viên chủ động chọn lựa phương pháp phẫu thuật thích hợp.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn