Cắt hạt xơ dây thanh dưới niêm mạc
Tóm tắt
Đây là một kỹ thuật triệt để, không tái phát, bảo tồn gần nguyên vẹn dây thanh và tổ chức dưới niêm mạc. Chức năng phát âm của 28 BN phục hồi gần bình thường không có ca nào hạt sơ tái phát. Dùng dụng cụ cải tiến có thể thực hiện tại mọi phẫu thuật không có kính hiển vi phẫu thuật.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn