Các yếu tố liên quan tới chửa đa thai trong thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, 2010
Tóm tắt

Mục tiêu: mô tả một số yếu tố liên quan đến chửa đa thai trong thụ tinh trong ống nghiệm.
Đối tượng và phương pháp: mô tả cắt ngang, tiến cứu trên 90 phụ nữ có: (1) thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) bình thường (IVF) hoặc tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (IVF/ICSI) tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ tháng 01/2010-6/2010, (2) sau 14 ngày chuyển phôi xét nghiệm βhCG 25mUI/ml; siêu âm có từ 1-3 phôi thai trong tử cung 28 ngày sau chuyển phôi, (3) cung cấp đầy đủ các thông tin và yếu tố nghiên cứu.
Kết quả: Tuổi của thai phụ ≤35 (aOR=13,6; 95%CI: 0,9 - 215,6), nhóm vô sinh thứ phát (aOR=22,0; 95%CI:1,1-423,7), số phôi chuyển vào tử cung (aOR=5,3; 95%CI: 1,6-17,9) là các yếu tố nguy cơ làm tăng tình trạng chửa đa thai. Nồng độ βhCG ngày thứ 14 sau chuyển phôi 382,9 mUI/ml (aOR=69,2; 95%CI:3,7-1281,0) và 903,0 mUI/ml vào ngày thứ 16 (aOR=23,0; 95%CI:1,5-363,1) gợi ý tiên lượng chửa đa thai.
Kết luận: dựa vào các yếu tố liên quan bao gồm tuổi thai phụ ≤35, nhóm vô sinh thứ phát, số lượng phôi chuyển vào tử cung, nồng độ βhCG ngày thứ 14 sau chuyển phôi 382,9 mUI/ml và 903,0 mUI/ml vào ngày thứ 16 có thể cho phép dự báo sớm tình trạng chửa đa thai.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn