Các yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng hoá chất trong điều trị u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện K từ 1996 đến 1998
Tóm tắt
Nghiên cứu 153 Bn bị u lympho ác tính không hodgkin điều trị ban đầu bằng hóa chất từ 1996-1998. Tỷ lệ ĐƯHT: 70,5%, ĐƯMP: 19,6%, ĐƯTB: 90,1%. Số vị trí hạch và tổ chức bạch huyết bị tổn thương 3, có khối hạch trung thất, giai đoạn III hoặc IV, có triệu chứng B, tuỷ xương bị xâm lấn, nồng độ beta2-M >/=3mg/l làm giảm khả năng đáp ứng với hóa chất. Các yếu tố: tuổi, giới, biểu hiện bệnh ở ngoài hệ bạch huyết, lách không ảnh hưởng đến các tỷ lệ đáp ứng

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn