Các hệ thống phân chia giai đoạn trong ung thư biểu mô tế bào gan
Tóm tắt
Hiện nay trên thế giới tồn tại nhiều cách phân chia giai đoạn đối với bệnh ung thư biểu mô tế bào gan (UBTG), trong đó kinh điển nhất vẫn là hệ thống phân loại TNM và Okuda. Gần đây, nhiều quốc gia khác nhau đã đưa ra hệ thống phân chia giai đoạn bệnh riêng của mình như BCLC của Tây Ban Nha, JIS của Nhật Bản, CLIP của Italia, VISUM-HCC của Áo, French Staging của Pháp, CUPI của Trung Quốc,… Hệ thống phân chia giai đoạn TNM của UICC dựa vào 3 yếu tố khối u nguyên phát, hạch khu vực và di căn xa, UBTG được chia thành 5 giai đoạn. Bảng đánh giá chức năng gan trong xơ gan theo Child – Pugh, hiện nay vẫn được sử dụng để đánh giá dự trữ chức năng gan trong các nghiên cứu về UBTG. Hệ thống Okuda dựa theo 4 tiêu chí để phân chia giai đoạn lâm sàng của UBTG bao gồm cổ chướng, bilirubin huyết thanh >3mg%, albumin huyết thanh <30g/L và thể tích u >50% thể tích gan dựa vào tổng số điểm mà chia UBTG thành 3 giai đoạn. Hệ thống CLIP phân chia giai đoạn bệnh UBTG, thang điểm theo hệ thống CLIP dao động từ 0 đến 6. Hệ thống của Áo sử dụng 6 thông số bilirubin huyết thanh, tỷ lệ prothrombin, hàm lượng AFP, thể tích u so với gan, hạch khu vực và huyết khối tĩnh mạch cửa, theo cách này, UBTG được chia thành 3 giai đoạn.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn