Các biến đổi thành phần khí máu và cân bằng acid-base ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trước và sau lọc máu chu kỳ
Tóm tắt
38 bn (34 nam, 4 nữ) suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị tại các bệnh viện 103, 108, 175, 354 từ 6/1997 đến 6/1999. Bn được tiến hành lọc máu chu kỳ từ 3 tháng trở lên, với thời lượng 1-3 lần/tuần. Theo dõi sự biến đổi các thành phần khí máu động mạch và cân bằng acid-base trước và sau lọc máu chu kỳ gồm biến đổi PaO2, SaO2, PaCO2, so sánh pH máu động mạch trước và sau lọc, ảnh hưởng lọc máu chu kỳ trên các chỉ số cân bằng acid-base. Kết quả: lọc máu chu kỳ đã làm PaO2 giảm từ 95,27 xuống 89,39 mmHg, PaCO2 tăng từ 31,34 lên 34,24 mmHg và SaO2 tăng từ 93,78 lên 95,64%. Tuy nhiên sự biến đổi này đều nằm trong giới hạn cho phép. Rối loạn cân bằng acid-base gặp ở bn suy thận mạn giai đoạn cuối là toan chuyển hoá. Biện pháp lọc máu chu kỳ đã cải thiện rõ rệt tình trạng rối loạn trên. pH máu và lượng dự trữ kiềm của cơ thể đã được hồi phục.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn