Bước đầu đánh giá hiệu quả phẫu thuật sửa van tim hai lá do sa van tại Bệnh viện tim Hà Nội
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Bệnh lý van tim có thể thấy ở tất cả các lá van nhưng tỷ lệ gặp nhiều nhất là tổn thương trên van hai lá tới gần 80%. Gần đây nhiều tác giả trong nước đã đề xuất các phương pháp sửa van hai lá với những trường hợp tổn thương không quá nặng nề. Mục đích: Đánh giá sự cải thiện mức độ hở van hai lá và suy tim sau phẫu thuật sửa van hai lá bằng phẫu thuật mổ tim hở. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu, mô tả cắt ngang trên 19 trường hợp (11 nam, 8 nữ) được chẩn đoán hở van hai lá do sa van có chỉ định phẫu thuật, đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 1-5/2006. Kết quả: Trước phẫu thuật, diện tích hở trung bình của các BN là 10,32±4cm2 với độ hở 3-4/4 chiếm tới gần 100%. Sau mổ, có tới 95% BN chỉ còn độ hở nhẹ <1/4. 89,25% BN có biểu hiện suy tim trước mổ với NYHA II-III. Sau phẫu thuật sửa van, 90% BN đã có NYHA I-II khi xuất viện. Giá trị áp lực động mạch phổi đã giảm rõ rệt một cách có ý nghĩa, sau phẫu thuật chỉ 8 BN có tăng áp phổi với mức 30,34±11,51. Giá trị chức năng co bóp thất trái không thay đổi có ý nghĩa: trước mổ 62,26±6,98; sau mổ 56,79±8,97. Kết luận: Phẫu thuật có hiệu quả rõ ràng trong cải thiện độ hở van tim, các biểu hiện suy tim và giảm áp lực động mạch phổi. Tuy nhiên, khả năng trong vòng 10 ngày sau mổ, chức năng co bóp thất trái chưa có sự cải thiện nhiều, giá trị này sẽ cải thiện ở những giai đoạn lâu dài về sau.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn