Bước đầu đánh giá hiệu quả của Ibupropen đường uống điều trị bệnh còn ống thông động mạch ở trẻ sơ sinh non tháng, suy hô hấp
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy ibuprofen đường uống có hiệu quả đóng ống động mạch từ 46,6-95% và ít tác dụng phụ.
Mục tiêu: Nghiên cứu hiệu quả của ibuprofen đường uống trong điều trị đóng ống động mạch ở trẻ sơ sinh non tháng với hội chứng suy hô hấp. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu 32 trẻ đẻ non từ 27-34 tuần thai, bị suy hô hấp tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương.
Kết quả: Ống động mạch đóng hoàn toàn ở 22 trẻ (68,8%), ống động mạch không đóng và tái mở ống sau 6 liều ibuprofen ở 8 trẻ (25,1%), tái mở ống sau khi đóng ống động mạch ở 2 trẻ (6,3%). 7 trẻ đóng ống động mạch sau 1 liều ibuprofen, 9 trẻ với 2 liều, 4 trẻ với 3 liều và 4 trẻ với >4 liều ibuprofen. Tỉ lệ sống, ra viện là 81,25% (26/32 trẻ). Có 6 trẻ tử vong (18,8%) thì 2 trẻ biến chứng suy hô hấp nặng trong đó 1 trẻ vẫn còn ống động mạch, 4 trẻ tử vong vì nhiễm trùng huyết do Klebsiella pneumonia. Tỉ lệ tử vong ở nhóm không đóng ống là 30% so với nhóm đóng ống là 13,6%,với p ≤ 0,05.
Kết luận: Cần siêu âm một cách hệ thống cho tất cả trẻ sinh non suy hô hấp, muộn nhất là ngày thứ 3 sau đẻ, không phụ thuộc vào có hay không có dấu hiệu lâm sàng của còn ống động mạch. Ibuprofen đường uống rất hiệu quả và an toàn trong đóng ống động mạch ở trẻ đẻ non. Tuy nhiên cần những nghiên cứu so sánh lớn hơn.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn