Biến đổi hoạt tính enzym SGOT, SGPT dưới tác động dài ngày của hoá chất trừ sâu Bassa trên chuột nhắt trắng
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện trên 100 chuột nhắt trắng được chia thành 2 nhóm: nhóm nhiễm độc uống Bassa 50EC liều 30mg/Kg thể trọng liên tục trong 60 ngày và nhóm đối chứng được uống nước cất với thể tích và thời gian tương tự. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi chuột bị nhiễm Bassa hoạt tính enzym SGOT và SGPT đều tăng.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn