Biến đổi của LDH trong máu và dịch não tuỷ ở bệnh nhân viêm màng não mủ và viêm màng não virus
Tóm tắt
NC thay đổi hoạt độ LDH trong máu và dịch não tuỷ 89 bn dưới 16 tuổi (51 BN viêm màng não mủ (VMNM), 38 BN viêm màng não vi rút (VMNVR) tại 3 thời điểm: giai đoạn cấp, sau 7-10 ngày và khi khỏi bệnh so với 33 trẻ bình thường. Theo dõi giá trị LDH trong máu và dịch não tuỷ trong giai đoạn cấp, LDH theo diễn biến bệnh thấy: Trong máu, hoạt độ LDH tăng so với nhóm đối chứng nhưng không có sự khác biệt giữa 2 nhóm bệnh (p > 0,05). Trong dịch não tuỷ, hoạt độ LDH tăng cao và thay đổi rõ rệt giữa 2 nhóm bệnh (p < 0,001). Đây chính là cơ sở để chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt VMNM, VMNVR. Đặc biệt trong VMNM, LDH có thể ứng dụng trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn