Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 với nhiệm vụ y tế chuyên sâu
Tóm tắt
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ khi là thành viên y tế chuyên sâu của cả nước, được đầu tư đổi mới trang thiết bị đã có điều kiện phát huy cao khả năng kỹ thuật của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các bác sỹ chuyên khoa đem lại chất lượng và hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh như đã triển khai và ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và chấn thương chỉnh hình...bên cạnh đó còn có đóng góp quan trong trong huấn luyện, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, luôn luôn đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ mới.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn