Báo cáo phân tích thử nghiệm one step strip pregnancy test (OSSPT)
Tóm tắt
Để xác định có thai sớm một cách đơn giản, nhanh chóng, độ nhạy cao và rẻ tiền, nghiên cứu được tiến hành nhằm thử nghiệm đánh giá vai trò của phương pháp one step strip pregnancy test (OSSPT), xác định phản ứng HCG trong nước tiểu của phụ nữ nghi chửa ngoài dạ con tại khoa phụ I viện BVBMTSS. Kết quả bước đầu thấy 98 bn được xét nghiệm và có so sánh với kết quả phẫu thuật 100% kết quả âm tính ở những phụ nữ sau đó xác định không có thai. Nhờ phương pháp OSSPT phát hiện thêm được 3 trường hợp phải mổ so với phương pháp của organon. Nó có thể phát hiện với nồng độ HCG rất thấp trong nước tiểu, khoảng 25UI

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn