Bàn về xếp độ suy tim ở Việt Nam
Tóm tắt
N/C đưa ra những tiêu chuẩn cơ bản của từng mức độ suy tim ở Việt nam và trên thế giới của các tác giả Đặng Văn Chung, Gleger, V.Đ. Hải, T.Đ. Trinh, TCYTTG, Hội tim New York... các ưu nhược điểm của mỗi tiêu chuẩn. Đề xuất và giới thiệu một cách sắp xếp mói về độ suy tim.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn