Ảnh hưởng của môi trường lao động đến sức khoẻ công nhân khai thác than hầm lò
Tóm tắt
Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê dịch tễ học phân tích trên 400 công nhân làm việc tại 4 mỏ, hầm lò Mạo Kê, Vàng Danh, Mông Dương và Thống Nhất. Môi trường và điều kiện lao động dưới hầm lò rất khó khăn, khắc nghiệt, nặng nhọc, thao tác gò bó, hạn chế dễ gây tai nạn, chiếu sáng kém, nồng độ bụi cao, độ ẩm cao. Các bệnh nghề nghiệp và liên quan nghề nghiệp có tỷ lệ cao, bệnh bụi phổi silic 5,82%, các bệnh nấm da, nấm kẽ phổ biến chiếm 64,69%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn