Alzheimer:cơ chế và nguyên tắc điều trị
Tóm tắt
Trên thế giới có khoảng hơn 30 triệu người mắc Alzheimer. Bệnh tiến triển thầm lặng dẫn đến hủy hoại một trong những nét đặc trưng nhất của loài người đó là: lý trí, sự trừu tượng, ngôn ngữ và trí nhớ. Tuy vẫn còn chưa viết nhiều về cơ chế bệnh học cũng như phương pháp điều trị bệnh Alzheimer, nhưng những công trình nghiên cứu gần đây về bệnh Alzheimer đã đạt được nhiều tiến bộ trong cơ chế hóa sinh bệnh lý, gen học và mô hình nghiên cứu thực nghiệm trên động vật. Tiến bộ khoa học này cho phép đưa ra những giả thuyết và mô hình bệnh học làm cơ sở các nghiên cứu về thuốc và thử nghiệm lâm sàng, trong đó thuốc có khả năng biến đổi thể bệnh được chú ý quan tâm hơn.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn