1998: Nhìn lại tội phạm ma tuý ở Việt Nam nguyên nhân và giải pháp
Tóm tắt
Trong năm năm qua, tội phạm ma tuý ở Việt Nam tăng nhanh và gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho xã hội. Số người nghiện ma tuý không giảm mà có chiều hướng tăng, lan tràn vào nhà trường kích thích gia tăng tội phạm ma tuý. Diện tích trồng cây thuốc phiện nhiều. Buôn lậu ma tuý ngày càng tăng. Các cơ quan chức năng còn yếu trong đấu tranh chống tội phạm. Các giải pháp như sau: tăng cường tuyên truyền giáo dục cho nhân dân về tác hại của ma tuý, đổi mới các biện pháp kinh tế xã hội phục vụ cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn