Kết quả có thai sau thụ tinh ống nghiệm cho noãn tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản trung ương
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn