Ý nghĩa của ODDS RATIO và RELATIVE RISK
Tóm tắt
Odds ratio (OR) và relative risk (RR) là hai chỉ số thống kê rất phổ biến và có ích trong dịch tễ, vì cả hai chỉ số kiểm định mối liên hệ giữa một yếu tố nguy cơ và bệnh tật - một mục tiêu gần như căn bản của nghiên cứu y học hiện đại. Nhưng RR mới là chỉ số chúng ta cần biết (còn OR chỉ là ước lượng của RR). OR tùy thuộc vào tỉ lệ lưu hành (và khi tỉ lệ lưu hành của bệnh cao - như trên 10% - thì OR thường cao hơn thực tế), cho nên các nghiên cứu này nên sử dụng prevalence ratio (PR). Các nghiên cứu bệnh - đối chứng chỉ có thể cung cấp OR, chứ không phải RR. Các nghiên cứu cắt ngang có thể cung cấp OR, chứ không phải RR. Các nghiên cứu xuôi thời gian cung cấp cả OR và RR, nhưng RR là chỉ số có ý nghĩa và dễ diễn dịch. Tuy nhiên, RR không nhất quán như OR.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn