Khảo sát thái độ của bác sĩ tiết niệu trong chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Ung thư tuyến tiền liệt là vấn đề nan giải ở đàn ông có tuổi. Ở Việt Nam, trước đây ung thư tuyến tiền liệt ít được đề cập trong các nghiên cứu và khảo sát chuyên ngành tiết niệu. Gần đây, khi xét nghiệm PSA được sử dụng rộng rãi, ung thư tuyến tiền liệt mới trở nên “thời sự” hơn. Tuy nhiên, phác đồ chẩn đoán và xử trí ung thư tuyến tiền liệt ở Việt Nam còn chưa thống nhất. Mục tiêu: Khảo sát thái độ của bác sĩ tiết niệu trong chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 150 bản câu hỏi (gồm 22 câu) được gửi đến các bác sĩ tham dự hội nghị thường niên của Hội Niệu Thận học TP.HCM năm 2006 tại Bệnh viện Bình Dân; tỷ lệ tham gia trả lời là 33%. Kết quả: Có 48 bác sĩ tham gia trả lời, 100% bác sĩ trả lời làm việc tại các bệnh viện tuyến tỉnh hoặc thành phố, 35% số bác sĩ trả lời chưa có bằng chuyên khoa về tiết niệu. Các câu trả lời liên quan đến chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt đều chưa nhất quán và có nhiều điểm khác biệt đáng kể so với hướng dẫn điều trị của Hội Niệu châu Âu. Kết luận: Hội Tiết Niệu và các Khoa Niệu của các trường đại học sớm thảo luận, thống nhất và đưa ra một phác đồ chẩn đoán – điều trị ung thư tuyến tiền liệt phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn