Điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên tại Trung tâm tim mạch An Giang 2/04 - 7/05
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Nhồi máu cơ tim cấp gây ra bởi sự thành lập huyết khối cấp tính từ mảng xơ vữa bị nứt vỡ làm tắc nghẽn hoàn toàn động mạch vành. Mục tiêu: Đánh giá vấn đề chỉ định, tổ chức thực hiện, hiệu quả tái tưới máu và tác dụng phụ của thuốc tiêu sợi huyết streptokinase trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 25 trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Tim mạch An Giang từ 2/2004 đến 7/2005. Nghiên cứu dựa trên báo cáo hàng loạt các trường hợp. Kết quả: Có 19/25 trường hợp thực sự được dùng thuốc (chiếm 76%). Mức ST chênh lên giảm rõ sau 90 phút và sau 3 giờ dùng thuốc. Tái tưới máu thành công sau 90 phút đạt 9/19 trường hợp (chiếm 47%) và sau 3 giờ đạt 14/19 trường hợp (chiếm 73%). Triệu chứng giảm sau 90 phút (giảm nhiều 52,6%) và 3 giờ (giảm nhiều 63%). Không có trường hợp nào dị ứng hoặc xuất huyết nhẹ hay nặng. Có 10/19 bệnh nhân (52,6%) huyết áp nhẹ sau dùng thuốc nhưng đều đáp ứng điều trị tốt. Streptokinase có hiệu quả tái tưới tốt, ít tác dụng phụ. Kết luận: Liệu pháp tiêu sợi huyết với streptokinase là cần thiết, hợp lý, kinh tế cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp cấp ST chênh lên nhất là khi tại địa phương chưa có điều kiện thực hiện can thiệp mạch vành qua da.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn