Vấn đề chất lượng dược phẩm trong tình hình hiện nay
Tóm tắt
Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp dược Việt Nam đã sản xuất được nhiều mặt hàng dược phẩm với mẫu mã đẹp, đa dạng, đáp ứng được yêu cầu điều trị, tuy nhiên chất lượng dược phẩm còn nhiều yếu kém. Trong cơ chế thị trường, sự cạnh tranh về chất lượng là yếu tố quyết định. Nêu một quy trình kiểm định chất lượng thuốc mà ngành dược phải kiên trì phấn đấu để thực hiện, bao gồm 4 giai đoạn thực nghiệm. Giai đoạn 1 gồm kiểm nghiệm hóa lý, thực nghiệm dược lý trên súc vật. Giai đoạn 2 kiểm tra dược động học, dược lực học và độ an toàn của thuốc trên súc vật. Giai đoạn 3: thực nghiệm lâm sàng. Giai đoạn 4: đánh giá của Hội đồng Dược lý Quốc gia sau một thời gian lưu hành thuốc, tái phép lưu hành trong một thời gian dài.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn