Kết quả theo dõi sau 25 tháng của điều trị gãy hở 2 xương cẳng chân bằng cố định ngoại vi tự chế
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Gãy hở hai xương cẳng chân là tổn thương thường gặp tại Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình. Cố định ngoại vi (CĐNV) tự chế là một phương pháp có hiệu quả trong việc cố định gãy xương cẳng chân. Mục đích: Đánh giá hiệu quả điều trị của phương pháp CĐNV tự chế. Đối tượng và phương pháp: Xử trí phẫu thuật trên 64 trường hợp gãy hở hai xương cẳng chân (63 trường hợp) tại khoa Phẫu thuật chi dưới Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh từ 1985-1995. Kết quả: 64 trường hợp được theo dõi trung bình 25 tháng, một trường hợp chỉ theo dõi 2 tháng không đủ thời gian đánh giá lành xương, không có trường hợp nào tử vong. Thời gian mang CĐNV 22 tuần; 50 trường hợp mang bột (sau tháo CĐNV) trung bình 6 tuần trong đó bột đùi – bàn chân: 5, sarmiento: 25, bốt cao: 10, các loại bột khác: 10. Lành xương ghi nhận 60 trường hợp sau trung bình 16 tuần. Can lệch 5 trường hợp với gập góc 180, trong đó 1 trường hợp phải cắt xương sửa trục. Hai trường hợp không lành xương phải mổ bóc tách vỏ xương và ghép xương. Không trường hợp nào phải mổ giải phóng gối hoặc biện pháp nào để đạt vận động gối. Không trường hợp nào phải mổ để cải thiện vận động cổ chân. 10 trường hợp ngắn chi 1,8cm; loạn dưỡng đau ghi nhận ở 8 bệnh nhân; nhiễm trùng nông 3 trường hợp trong đó viêm xương rò mủ 5 trường hợp. Kết luận: Kết quả trong báo cáo này đã nói lên vai trò quan trọng của phẫu thuật viên. Tại một cơ sở điều trị thiếu thốn phương tiện vẫn có thể khắc phục khó khăn, tự chế ra các mẫu CĐNV đáp ứng những loại gãy rất phức tạp của hai xương cẳng chân đem lại cho bệnh nhân chất lượng điều trị ở mức độ chấp nhận được.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn