Ghép giác mạc phiến tự thân để điều trị lỗ thủng giác mạc nhỏ do loét gây ra (nghiên cứu qua 12 trường hợp)
Tóm tắt
Nghiên cứu trên 12 trường hợp (TH) ghép giác mạc phiến tự thân (GMPTT) để điều trị lỗ thủng giác mạc nhỏ do loét tại Trung tâm Mắt TP.Hồ Chí Minh, gồm 10 TH ở mắt phải, 2 TH mắt trái, đều là nam giới, 17-45 tuổi. Kết quả sau mổ về giải phẫu: nơi cho giác mạc được biểu mô hóa nhanh và lấp đầy trong 1-2 tháng, 2 TH xuất hiện màng máu kết mạc mỏng không vượt quá giới hạn vùng lấy giác mạc; mảnh ghép GMPTT dính tốt, không mảnh ghép nào bị viêm giác mạc bong. Thẩm mỹ không bị ảnh hưởng nhiều. Về chức năng: thị lực trước mổ trung bình 0,2±0,03, sau mổ 0,3±0,02; 2 TH nhìn lóe; không TH nào bị song thị 1 mắt hay cộm xốn; mắt kích thích nhẹ rồi tự hết. Ghép GMPTT là phương pháp tạm thời đối với lỗ thủng nhỏ trung tâm giác mạc, nhưng là phương pháp điều trị lâu dài cho lỗ thủng nhỏ ngoại vi.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn