Đánh giá khả năng hoạt động thể lực qua nghiệm pháp gắng sức bằng xe đạp lực kế ở đối tượng khoẻ mạnh
Tóm tắt
Đánh giá khả năng hoạt động thể lực qua nghiệm pháp gắng sức (NPGS) bằng xe đạp lực kế ở 97 nam giới khoẻ mạnh (42 người làm công tác văn phòng, từ 20-38 tuổi và 55 người thợ lặn từ 23-39 tuổi). Tiến hành NPGS theo mô hình của H.L. Ollgen và J.Schulte. Đánh giá các thông số đạt được tại tần số tim W170 và độ tiêu thụ oxygen tối đa. Kết quả: khả năng hoạt động thể lực trong NPGS của nhóm thợ lặn cao hơn nhóm văn phòng về các chỉ số: tần số tim, W170 tương ứng là 164,4±17,5W và max O2 2,44±0,22 l/mm so với 162,7±42,8 W và 2,17±0,03l/mm. Nhóm văn phòng nằm trong khu vực người khỏe về W170 nhưng độ tiêu thụ oxy tối đa thấp, đáp ứng tần số tim ở vùng đối tượng kém rèn luyện. Trong khi đó, nhóm thợ lặn nằm ở giới hạn dưới của vận động viên về W170 và khu vực đối tượng khỏe về đáp ứng tần số tim, độ tiêu thụ oxy tối đa.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn