Công tác đào tạo dược sĩ đại học qua 20 năm (1975-1995)
Tóm tắt
Sau ngày 30/4/1975, Trường Đại học (ĐH) Dược khoa Sài Gòn được tiếp quản và ngày 12/6/1975 các trường ĐH Sài Gòn đồng loạt tổ chức tái giảng sau khi ổn định tình hình. Từ đó đến nay đã 20 năm (1975-1995), Khoa Dược Trường ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo 3.554 dược sĩ ĐH và 150 dược sĩ chuyên khoa I và II. Quá trình đào tạo dược sĩ ĐH của trường có thể chia làm 3 giai đoạn (GĐ). GĐ 1 (1975-1985): chương trình đào tạo theo khung cũ của Trường ĐH Dược khoa Sài Gòn gồm 4 năm kiến thức khoa học cơ bản và chuyên môn, 1 năm cuối học sơ bộ chuyên khoa theo cách ngành bào chế, dược liệu, dược chính. GĐ 2 (1985-1990): đào tạo dược sĩ thực hành lấy công tác bệnh viện làm trung tâm. Từ năm 1985 bắt đầu đào tạo chuyên khoa I và cải tiến chương trình ĐH của dược sĩ. GĐ 3 (1990-1995): củng cố hơn nữa khung chương trình, mở rộng đào tạo nghiên cứu sinh và cao học.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn