Các chỉ số oxygen trong máu và ý nghĩa lâm sàng
Tóm tắt
Giới thiệu các chỉ số oxygen trong máu và ý nghĩa lâm sàng. Sinh lý học về oxgen có thể chia hoạt động cung cấp oxygen cho mô làm 3 giai đoạn chính: khuynh áp oxygen sẽ khuếch tán từ phế nang vào mao mạch phổi, sự chuyên chở oxygen đến mô và sự giao oxygen cho mô. Các chỉ số oxygen trong máu và ý nghĩa lâm sàng gồm: các chỉ số liên quan đến giai đoạn lấy oxygen tại phổi (phân áp oxygen trong máu động mạch, khuynh áp oxygen giữa phế nang máu động mạch, shunt tính toán); các chỉ số liên quan đến việc chuyên chở oxygen của máu; và các chỉ số liên quan đến việc giao oxygen cho mô.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn