Bước đầu nghiên cứu thực nghiệm điều chế chitosan từ vỏ tôm bằng phương pháp bán thủy nhiệt
Tóm tắt
Bài báo đã đưa ra những đánh giá bước đầu nghiên cứu thực nghiệm điều chế chitosan từ vỏ tôm bằng phương pháp bán thủy nhiệt. Phương pháp thực nghiệm áp dụng điều chế chitosan, quá trình thực nghiệm tại Khoa Dược, Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh (xử lí nguyên liệu, khử chất vô cơ, loại protein và deacetyl hóa) được mô tả chi tiết. Bài báo cũng đưa ra các kết quả kiểm định về tính chất cảm quan, độ tan trong dung dịch CH3COOH loãng, độ nhớt, phân tử lượng trung bình và mức độ trùng hợp; định tính; thử tinh khiết; giới hạn nitrogen toàn phần và độ deacetyl hóa. So với phương pháp thủy nhiệt, phương pháp bán thủy nhiệt kéo dài thời gian sản xuất hơn nhưng lại tiết kiệm năng lượng đun và không đòi hỏi những dụng cụ đặc biệt để chống ô nhiễm môi trường.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn