Bước đầu nghiên cứu bán tổng hợp một dẫn chất của chitosan từ vỏ tôm ứng dụng trong kỹ thuật bao phim thuốc
Tóm tắt
Nghiên cứu bán tổng hợp dẫn chất Acetyl phtalyl N-phtalyl của chitosan từ vỏ tôm để ứng dụng trong kỹ thuật bao phim thuốc. Bằng phương pháp thủy nhiệt có sửa đổi (tạm gọi là phương pháp bán thủy nhiệt) tiến hành điều chế chitosan từ vỏ tôm càng xanh theo 2 giai đoạn: điều chế N-phtalyl chitosan (sản phẩm thu được dạng hạt nhỏ hoặc bột mịn không tan trong nước, không tan trong dung dịch acid loãng, tan trong dung dịch kiềm loãng); và từ N-phtalyl chitosan, thực hiện phản ứng ester hóa, dùng hỗn hợp pyridin và acid sulfuric đặc vừa làm chất xúc tác vừa làm môi trường để điều chế dẫn chất chitosan tạm gọi là Acetyl phtalyl N-phtalyl. Dẫn chất chitosan này có thể dùng làm chất tạo phim tan trong ruột giống như CAP, HPMCP, Eudragit L/s đang được dùng hiện nay.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn